Generalforsamling

Niels Ditlevsen - tlf. 6093 5892

Majsvej 24, 5500 Middelfart

post@middelfart-musikaftenskole.dk

 

CVR.nr. 2697 5964

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Middelfart d. 3. august 2020.
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING


MANDAG DEN 31. AUGUST 2020 KL. 19.30 I FRIVILLIGCENTER MIDDELFART – i ”CAFEEN”
TEGLGÅRDSPARKEN 17, 5500 MIDDELFART.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag (forslag tilsendes undertegnede senest d. 23/8-20)

5. Forslag til nye aktiviteter (forslag tilsendes undertegnede senest d. 23/8-20)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg: Hans-Jørgen Tarup (ønsker ikke genvalg)
Niels Ditlevsen (ønsker at fortsætte)
Per Rosenfeldt – deltagerrep. (ønsker at fortsætte)
Derudover vælges afløser for Bent Hørby.
Bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år)
Revisor og revisorsuppleant (for 1 år)
Lærerrep. (for 1 år)

7. Fastsættelse af kontingent (p.t. kr 20/år)

8. Eventuelt

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne


Niels Ditlevsen.


PS Kontingent for 2020 kan indbetales på ”Foreningskontoen” 7555702331.

 

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof