Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 30. AUGUST 2021 KL. 19.00 I

FRIVILLIGCENTER MIDDELFART – i ”CAFEEN”

TEGLGÅRDSPARKEN 17, 5500 MIDDELFART.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag (forslag tilsendes undertegnede senest d. 22/8-21)

5. Forslag til nye aktiviteter (forslag tilsendes undertegnede senest d. 22/8-21)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                                    På valg:      Inger Bremer                 (ønsker af fortsætte)

                                                      Marianne Lynn-Pedersen (ønsker af fortsætte)

                                                      Per Rosenfeldt – deltagerrep. (ønsker at fortsætte)

(på valg i marts 2022: Irene Poulsen – Christian Zeeberg – Niels Ditlevsen-ønsker ikke     genvalg.)    

                                                      Bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år)

                                                      Revisor og revisorsuppleant (for 1 år)

                                                      Lærerrep. (for 1 år)

7. Fastsættelse af kontingent            (kr 00/år)

8. Eventuelt

                                                      Med venlig hilsen

                                                      på bestyrelsens vegne

                                                      Niels Ditlevsen.

dof