Generalforsamling

Niels Ditlevsen - tlf. 6093 5892

Majsvej 24, 5500 Middelfart

post@middelfart-musikaftenskole.dk

 

CVR.nr. 2697 5964

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Middelfart d. 4. marts 2020.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 30. MARTS 2020 KL. 19.30 I

FRIVILLIGCENTER MIDDELFART – lokale 4 (”Cafeen”)

TEGLGÅRDSPARKEN 17, 5500 MIDDELFART.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag (forslag tilsendes undertegnede senest d. 23/3-20)

5. Forslag til nye aktiviteter (forslag tilsendes undertegnede senest d. 23/3-20)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                                            På valg:       Hans-Jørgen Tarup (ønsker ikke genvalg)

                                                                 Niels Ditlevsen (ønsker at fortsætte)

                                                                 Per Rosenfeldt – deltagerrep. (ønsker at fortsætte)

                                            Derudover vælges afløser for Bent Hørby.

                                                                 Bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år)

                                                                 Revisor og revisorsuppleant (for 1 år)

                                                                 Lærerrep. (for 1 år)

7. Fastsættelse af kontingent             (p.t. kr 20/år)

8. Eventuelt

                                                                 Med venlig hilsen

                                                                 på bestyrelsens vegne

                                                                 Niels Ditlevsen.

 

PS   Kontingent for 2020 kan indbetales på ”Foreningskontoen” 7555702331.

 

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof