Persondatapolitik for MusikAftenskolen

1. Generelt

Denne persondatapolitik gælder fra 25. maj 2018 og vil blive opdateret efter behov.

DOF Middelfart MusikAftenskole er dataansvarlig for dine personoplysninger, og når du er deltager i nogle af vores aktiviteter indsamler, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og overholde relevant databeskyttelseslovgivning.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvilke personoplysninger der behandles af os i forbindelse med din tilknytning til DOF Middelfart MusikAftenskole.


2. Hvilke personoplysninger behandler vi og hvad er formålet?

For at kunne levere ydelser og god service til vores deltagere, herunder kursustilmelding, fakturering, udsendelse af kursusrelevante informationer og dokumentation samt indberette deltagerinformationer til kommuner jf. Folkeoplysningsloven og de kommunale tilskudsregler, behandler vi kun de informationer som sagligt er nødvendige for at levere ydelsen og efterleve lovgivningen. Disse informationer er:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Fødselsdato/CPR nr.
 • E-mail adresse
 • Telefon nummer.
 • Kommunal tilknytning

Visse kurser kræver dog, at du oplyser yderligere informationer, som fx instrument du spiller.

I visse situationer vil du kunne meddele supplerende oplysninger, f.eks. dine interesseområder og færdigheder. Disse informationer er ikke obligatoriske, påvirker ikke din tilmelding og udlevering er frivillig.

Medmindre der foreligger eksplicitte persondatakrav fra de kommunale myndigheder, behandler vi ikke personfølsomme oplysninger.


3. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din indmeldelse eller, anvender vores hjemmeside cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og til statistik. Bemærk, at der ikke lagres personhenførbare oplysninger i en cookie.

Cookies, som vi bruger, indeholder bl.a. informationer om, hvilke sider der er besøgt og hvornår, brugerens IP-adresse, hvilke søgeord der er brugt for at generere indhold, hvilken side besøgende kommer fra mv.

Besøgende på vores hjemmeside, tilkendegiver accept af disse statistik-cookies. Hvis man slår cookies fra i sin browser, vil man dog fortsat kunne bruge vores hjemmeside. - normalt uden begrænsninger. Læs mere om cookies på DOF Middelfart MusikAftenskole.dk.

4. Hvem videregiver vi personoplysninger til?

MusikAftenskolen videregiver alene følgende oplysninger til din underviser

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • E-mail adresse
 • Telefon nummer
 • Undervisningsønsker og -erfaring fra din tilmelding

Derudover videregiver vi kun personoplysninger, hvis det i øvrigt måtte blive kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

DOF Middelfart MusikAftenskole modtaget kommunalt tilskud efter Folkeoplysningsloven. Bor du udenfor Middelfart Kommune er vi forpligtet til at videregive kommunen oplysninger om omfanget af den modtagne undervisning af hensyn til reglerne om mellemkommunal refusion. I denne forbindelse skal vi også oplyse Middelfart Kommune dit CPR.nr.

5. Hvor længe opbevarer vi oplysninger

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige peronoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af aftenskolen.

Oplysningerne bliver opbevaret så længe formålet er relevant for kundeforholdet og så længe vi er retslig forpligtet til det - fx. i forhold til bogføringslovens § 10 opbevarer vi personoplysningerne i fem år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår.

Vi opbevarer dokumenter med adgang kun for ansatte med tavshedspligt.

6. Dine rettigheder

Alle har en række særlige rettigheder når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at modtage oplysning om behandling af sine personoplysninger
 • Retten til at få indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
 • Retten til at få sine personoplysninger slettet
 • Retten til at flytte sine personoplysninger
 • Retten til at gøre indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Se kontaktoplysninger nederst.

Hvis du fx. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

7. Samtykke

Samtykke anses for givet i forbindelse med tilmelding til DOF Middelfart MusikAftenskole, fordi vi kun er berettiget til at bede om oplysninger, der er nødvendige for at administrere din deltagelse.

Vi indhenter separat samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til sekundære formål, fx tilmelding til nyhedsbrev. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

8. Sikkerhed

Data opbevares sikkert og diskret. Vores sikkerhedsforanstaltninger deles op i organisatoriske og tekniske foranstaltninger der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Persondata opbevares på sikrede medier med adgangskode - primært cloudbaseret. Opbevaring på interne it-systemer (pc-er mv.) er yderligere beskyttet med opdateret antivirusprogram og firewall og evt. fysisk materiale opbevares aflåst.


9. Kontaktoplysninger for DOF Middelfart MusikAftenskole

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

DOF Middelfart MusikAftenskole
E-mail: info@paarupaftenskole.dk
Telefon: 66 13 00 82
Cvr.nr. 2697 5964

dof