Vedtægter

DOF Middelfart MusikAftenskole er en offentlig godkendt forening under folkeoplysningsloven, der optager elever, lærere og andre interesserede myndige personer som medlemmer for det symbolske beløb på 20 kr. årligt. For at have stemmeret på forårets ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts, skal man være medlem 31.12. året før.

dof