Tværfløjte

Undervisere i tværfløjte:

Simon Voigt, tlf. 2652 1215 - (tirsdag - Vestre skole)

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof