Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til kor og orkester
Kontakt Kim Dupont, 20 91 70 92, kd@dkaskole.dk eller orkestrets/korets kontaktperson.

Skolen skal have dit navn, adresse, tlf., mail og fødselsdato.

Tilmelding til instrumenter og sang
Kontakt Kim Dupont, 20 91 70 92, kd@dkaskole.dk eller underviseren

Skole skal have dit navn, adresse, tlf., mail og cpr nummer.

dof